Предбалкан.БГ

Село Търговище

Село Търговище се намира в западния Предбалкан, което особено повлия при изработването на този проект, на 11 км. от селото се намира гр. Белоградчик и на 13 км. от границата със Сърбия. Наименованието на село Търговище идва от думата „търговия“ и се основава на местна легенда за трима търговци, също така се предполага, че името е свързано с търговския път през прохода „Свети Никола“ който свързва пътя от река Дунав до Моравия, като пак се основава на легендата за тримата търговци за който е разказано по-надолу.